Sistema de Información Económica

...

Development banks credit by States, economic sector and situation of the portfolio - (CF248)

Period: Oct-Dec 1994 - Oct-Dec 2017, Quarterly, Millions of Pesos, Nominal Stocks

Oct-Dec 1994 - Oct-Dec 2017

Quarterly

Millions of Pesos

Nominal Stocks

Export:

Analysis:

Consultar carrito de series My series (0)+ Open all
Apr-Jun 2017 Jul-Sep 2017 Oct-Dec 2017
Credit granted by Development Bank 1/
Classified by state, economic sector and
portfolio (total, Performing and non-Performing). *
Sum Currency (Domestic Currency and Foreign Currency)
Nominal stocks in million of pesos
i
- Summary by portfolio (I to X)
873,481 893,089 966,032
i
+ Total portfolio (Performing and non-Performing from I to X)
873,481 893,089 966,032
i
+ Mexican Republic + External Sector
873,481 893,089 966,032
i
+ Mexican Republic 2/
865,573 884,872 955,296
i
Aguascalientes
1,472 1,462 1,450
i
Baja California
15,756 16,165 16,758
i
Baja California Sur
1,964 2,410 2,485
i
Campeche
893 1,063 1,072
i
Coahuila
7,957 7,974 8,119
i
Colima
6,180 6,053 6,176
i
Chiapas
12,111 12,032 12,080
i
Chihuahua
8,114 8,093 8,232
i
Ciudad de México
474,819 492,381 530,633
i
Durango
3,559 3,751 2,402
i
Guanajuato
11,710 10,872 11,485
i
Guerrero
1,362 1,341 1,348
i
Hidalgo
3,157 2,936 2,532
i
Jalisco
22,901 22,388 24,123
i
Estado de México
21,833 22,027 22,719
i
Michoacán
11,496 11,559 11,586
i
Morelos
3,092 2,854 2,881
i
Nayarit
3,164 3,153 3,145
i
Nuevo León
97,630 98,956 109,350
i
Oaxaca
4,729 4,707 4,737
i
Puebla
9,846 9,892 10,441
i
Querétaro
1,349 1,638 1,735
i
Quintana Roo
16,971 16,055 16,669
i
San Luis Potosí
2,504 2,143 2,445
i
Sinaloa
8,287 8,301 9,390
i
Sonora
4,530 4,586 4,618
i
Tabasco
2,031 2,021 2,015
i
Tamaulipas
1,930 1,871 1,900
i
Tlaxcala
43 50 484
i
Veracruz
19,800 19,456 32,571
i
Yucatán
2,614 2,667 3,080
i
Zacatecas
3,033 3,043 3,504
i
Mortgage loans
13,357 13,387 13,439
i
Consumption loans 3/
38,258 40,562 41,364
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0 0 0
i
Other sectors 3/
27,122 27,025 28,330
i
+ External Sector
7,908 8,217 10,736
i
Canada
0 0 0
i
United States of America
4,021 3,895 6,120
i
Bahamas
0 0 0
i
Guyana
0 0 0
i
Chile
0 0 0
i
Cuba
0 363 401
i
Argentina
279 0 0
i
Spain
0 0 0
i
Netherlands
0 276 298
i
El Salvador
0 0 0
i
Brazil
0 0 0
i
Belice
0 0 0
i
United Kingdom
511 480 451
i
Other countries
3,098 3,203 3,466
i
+ Performing portfolio
863,581 884,243 956,332
i
+ Mexican Republic + External Sector
863,581 884,243 956,332
i
+ Mexican Republic 2/
855,673 876,026 945,595
i
Aguascalientes
1,472 1,462 1,450
i
Baja California
15,753 16,162 16,757
i
Baja California Sur
1,964 2,410 2,485
i
Campeche
893 1,063 1,072
i
Coahuila
7,429 7,443 7,545
i
Colima
6,180 6,053 6,176
i
Chiapas
12,111 12,032 12,080
i
Chihuahua
8,114 8,093 8,232
i
Ciudad de México
467,370 486,116 523,546
i
Durango
3,421 3,612 2,402
i
Guanajuato
11,710 10,872 11,485
i
Guerrero
1,362 1,341 1,348
i
Hidalgo
3,084 2,867 2,532
i
Jalisco
22,900 22,387 24,120
i
Estado de México
21,833 22,027 22,719
i
Michoacán
11,496 11,559 11,586
i
Morelos
3,092 2,852 2,879
i
Nayarit
3,164 3,152 3,145
i
Nuevo León
97,175 98,502 108,896
i
Oaxaca
4,729 4,707 4,737
i
Puebla
9,846 9,892 10,441
i
Querétaro
1,349 1,638 1,735
i
Quintana Roo
16,971 16,055 16,669
i
San Luis Potosí
2,504 2,143 2,445
i
Sinaloa
8,287 8,301 9,389
i
Sonora
4,506 4,513 4,567
i
Tabasco
2,031 2,021 2,015
i
Tamaulipas
1,930 1,871 1,900
i
Tlaxcala
43 50 484
i
Veracruz
19,800 19,453 32,568
i
Yucatán
2,612 2,667 3,080
i
Zacatecas
3,033 3,043 3,504
i
Mortgage loans
12,326 12,334 12,361
i
Consumption loans 3/
38,061 40,308 40,919
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0 0 0
i
Other sectors 3/
27,122 27,025 28,330
i
+ External Sector
7,908 8,217 10,736
i
Canada
0 0 0
i
United States of America
4,021 3,895 6,120
i
Bahamas
0 0 0
i
Guyana
0 0 0
i
Chile
0 0 0
i
Cuba
0 363 401
i
Argentina
279 0 0
i
Spain
0 0 0
i
Netherlands
0 276 298
i
El Salvador
0 0 0
i
Brazil
0 0 0
i
Belice
0 0 0
i
United Kingdom
511 480 451
i
Other countries
3,098 3,203 3,466
i
+ Non-Performing portfolio
9,900 8,846 9,700
i
+ Mexican Republic + External Sector
9,900 8,846 9,700
i
+ Mexican Republic 2/
9,900 8,846 9,700
i
Aguascalientes
0 0 0
i
Baja California
3 3 0
i
Baja California Sur
0 0 0
i
Campeche
0 0 0
i
Coahuila
528 531 575
i
Colima
0 0 0
i
Chiapas
0 0 0
i
Chihuahua
0 0 0
i
Ciudad de México
7,449 6,264 7,087
i
Durango
139 139 0
i
Guanajuato
0 0 0
i
Guerrero
0 0 0
i
Hidalgo
73 69 0
i
Jalisco
0 0 3
i
Estado de México
0 0 0
i
Michoacán
0 0 0
i
Morelos
0 2 2
i
Nayarit
0 0 1
i
Nuevo León
455 454 454
i
Oaxaca
0 0 0
i
Puebla
0 0 0
i
Querétaro
0 0 0
i
Quintana Roo
0 0 0
i
San Luis Potosí
0 0 0
i
Sinaloa
0 0 1
i
Sonora
23 72 52
i
Tabasco
0 0 0
i
Tamaulipas
0 0 0
i
Tlaxcala
0 0 0
i
Veracruz
0 3 3
i
Yucatán
2 0 0
i
Zacatecas
0 0 0
i
Mortgage loans
1,031 1,053 1,078
i
Consumption loans 3/
197 254 445
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0 0 0
i
+ External Sector
0 0 0
i
Canada
0 0 0
i
United States of America
0 0 0
i
Bahamas
0 0 0
i
Guyana
0 0 0
i
Chile
0 0 0
i
Cuba
0 0 0
i
Argentina
0 0 0
i
Spain
0 0 0
i
Netherlands
0 0 0
i
El Salvador
0 0 0
i
Brazil
0 0 0
i
Belice
0 0 0
i
United Kingdom
0 0 0
i
Other countries
0 0 0
i
Classified by economic sector and portfolio
873,481 893,089 966,032
i
- I. Farming, forestry and fishing sector
2,151 1,887 2,488
i
+ Total portfolio
2,151 1,887 2,488
i
Aguascalientes
0 0 0
i
Baja California
0 0 0
i
Baja California Sur
0 0 0
i
Campeche
0 0 0
i
Coahuila
0 0 0
i
Colima
0 0 0
i
Chiapas
0 0 0
i
Chihuahua
0 0 0
i
Ciudad de México
0 0 180
i
Durango
139 139 0
i
Guanajuato
12 13 13
i