Sistema de Información Económica

...

Credit granted by Development bank classified by state, economic sector and portfolio - (CF830)

Period: Oct-Dec 2003 - Oct-Dec 2018, Quarterly, Millions of Pesos, Nominal Stocks

Oct-Dec 2003 - Oct-Dec 2018

Quarterly

Millions of Pesos

Nominal Stocks

Export:

Analysis:

Consultar carrito de series My series (0)+ Open all
Apr-Jun 2018 Jul-Sep 2018 Oct-Dec 2018
Credit granted by development bank 1/
Classified by state, economic sector and
portfolio (total, performing and non-performing).
North American Industry Classification System (NAICS)
Sum Currency (domestic currency and foreign currency)
- Nominal stocks in million of pesos
i
- Summary by portfolio (I to X)
980,588.2 980,617.1 1,078,790.1
i
+ Total portfolio (performing and non-performing from I to X)
980,588.2 980,617.1 1,078,790.1
i
+ Mexican Republic + External sector
980,588.2 980,617.1 1,078,790.1
i
+ Mexican Republic 2/
969,871.6 971,215.3 1,068,605.9
i
Aguascalientes
1,629.4 1,609.1 1,600.1
i
Baja California
17,372.0 17,021.1 16,981.6
i
Baja California Sur
2,507.5 3,650.2 4,175.8
i
Campeche
1,514.1 1,439.6 1,786.6
i
Coahuila
8,349.0 7,820.4 15,969.6
i
Colima
5,847.1 5,144.5 5,325.0
i
Chiapas
10,804.3 11,099.3 11,552.0
i
Chihuahua
8,178.7 8,117.0 7,785.0
i
Ciudad de México
535,192.9 533,273.4 591,518.3
i
Durango
2,231.3 2,116.9 1,817.9
i
Guanajuato
13,999.1 12,370.5 13,242.7
i
Guerrero
1,487.4 1,460.6 1,451.6
i
Hidalgo
2,973.2 2,879.8 2,779.7
i
Jalisco
30,051.4 29,346.9 28,741.4
i
Estado de México
22,575.3 20,157.1 27,492.2
i
Michoacán
13,586.1 14,107.4 13,973.7
i
Morelos
3,829.0 3,869.5 3,829.4
i
Nayarit
3,493.7 3,572.4 5,000.7
i
Nuevo León
107,397.7 103,573.4 114,161.0
i
Oaxaca
6,349.6 6,372.5 10,783.5
i
Puebla
11,356.4 11,105.5 13,037.8
i
Querétaro
4,434.7 4,763.2 4,728.0
i
Quintana Roo
16,320.5 16,051.2 17,554.3
i
San Luis Potosí
2,691.7 2,871.9 2,891.1
i
Sinaloa
11,246.8 10,993.2 11,306.4
i
Sonora
4,701.2 13,629.4 14,224.4
i
Tabasco
2,041.3 2,036.6 2,033.8
i
Tamaulipas
1,544.0 1,464.4 1,453.0
i
Tlaxcala
151.7 144.2 153.7
i
Veracruz
32,342.9 32,226.3 32,099.6
i
Yucatán
3,214.4 3,360.9 3,461.5
i
Zacatecas
3,485.4 3,521.8 3,482.9
i
Mortgage loans
13,200.8 13,280.0 13,359.1
i
Consumption loans 3/
42,670.7 43,357.3 42,924.4
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0.0 0.0 0.0
i
Other resident sectors 3/
21,100.3 23,407.8 25,928.2
i
+ External Sector
10,716.6 9,401.8 10,184.2
i
Canada
0.0 0.0 0.0
i
United States
5,920.7 5,625.8 5,997.4
i
Bahamas
0.0 0.0 0.0
i
Guyana
0.0 0.0 0.0
i
Chile
0.0 0.0 0.0
i
Cuba
154.9 106.2 320.3
i
Argentina
0.0 0.0 0.0
i
Spain
502.6 0.0 69.2
i
Netherlands
278.0 249.1 261.6
i
El Salvador
0.0 0.0 0.0
i
Brazil
0.0 0.0 0.0
i
Belize
0.0 0.0 0.0
i
United Kingdom
0.0 0.0 0.0
i
Other countries
3,860.4 3,420.7 3,535.7
i
+ Performing portfolio
967,129.4 968,115.2 1,066,425.4
i
+ Mexican Republic + External sector
967,129.4 968,115.2 1,066,425.4
i
+ Mexican Republic 2/
956,567.7 958,713.4 1,056,241.2
i
Aguascalientes
1,629.4 1,609.1 1,600.1
i
Baja California
17,371.6 17,020.4 16,980.6
i
Baja California Sur
2,507.5 3,650.2 4,175.8
i
Campeche
1,514.1 1,439.6 1,786.6
i
Coahuila
7,773.3 7,468.0 15,621.1
i
Colima
5,847.1 5,144.5 5,325.0
i
Chiapas
10,804.3 11,099.3 11,552.0
i
Chihuahua
8,178.7 8,117.0 7,785.0
i
Ciudad de México
526,013.1 525,600.0 584,125.6
i
Durango
2,231.3 2,116.9 1,817.9
i
Guanajuato
13,999.1 12,370.5 13,242.7
i
Guerrero
1,487.4 1,460.6 1,451.6
i
Hidalgo
2,973.2 2,879.8 2,779.7
i
Jalisco
30,015.6 29,311.1 28,705.6
i
Estado de México
22,575.3 20,157.1 27,492.2
i
Michoacán
13,586.1 14,107.4 13,973.7
i
Morelos
3,829.0 3,869.5 3,829.4
i
Nayarit
3,493.7 3,572.4 5,000.7
i
Nuevo León
105,973.1 101,293.0 111,920.2
i
Oaxaca
6,349.6 6,372.5 10,783.5
i
Puebla
11,356.4 11,105.5 13,021.2
i
Querétaro
4,434.7 4,760.8 4,728.0
i
Quintana Roo
16,320.5 16,051.2 17,554.3
i
San Luis Potosí
2,691.7 2,871.9 2,891.1
i
Sinaloa
11,246.8 10,993.2 11,306.4
i
Sonora
4,652.3 13,583.5 14,176.1
i
Tabasco
2,041.3 2,036.6 2,033.8
i
Tamaulipas
1,542.4 1,463.7 1,453.0
i
Tlaxcala
151.7 144.2 153.7
i
Veracruz
32,340.2 32,223.7 32,099.6
i
Yucatán
3,213.1 3,360.0 3,461.5
i
Zacatecas
3,485.4 3,521.8 3,482.9
i
Mortgage loans
12,093.2 12,208.6 12,284.0
i
Consumption loans 3/
41,745.1 42,321.9 41,718.5
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0.0 0.0 0.0
i
Other sectors 3/
21,100.3 23,407.8 25,928.2
i
+ External sector
10,561.7 9,401.8 10,184.2
i
Canada
0.0 0.0 0.0
i
United States
5,920.7 5,625.8 5,997.4
i
Bahamas
0.0 0.0 0.0
i
Guyana
0.0 0.0 0.0
i
Chile
0.0 0.0 0.0
i
Cuba
0.0 106.2 320.3
i
Argentina
0.0 0.0 0.0
i
Spain
502.6 0.0 69.2
i
Netherlands
278.0 249.1 261.6
i
El Salvador
0.0 0.0 0.0
i
Brazil
0.0 0.0 0.0
i
Belize
0.0 0.0 0.0
i
United Kingdom
0.0 0.0 0.0
i
Other countries
3,860.4 3,420.7 3,535.7
i
+ Non-performing portfolio
13,458.8 12,501.9 12,364.7
i
+ Mexican Republic + External sector
13,458.8 12,501.9 12,364.7
i
+ Mexican Republic 2/
13,303.9 12,501.9 12,364.7
i
Aguascalientes
0.0 0.0 0.0
i
Baja California
0.4 0.7 1.0
i
Baja California Sur
0.0 0.0 0.0
i
Campeche
0.0 0.0 0.0
i
Coahuila
575.7 352.4 348.4
i
Colima
0.0 0.0 0.0
i
Chiapas
0.0 0.0 0.0
i
Chihuahua
0.0 0.0 0.0
i
Ciudad de México
9,179.8 7,673.4 7,392.7
i
Durango
0.0 0.0 0.0
i
Guanajuato
0.0 0.0 0.0
i
Guerrero
0.0 0.0 0.0
i
Hidalgo
0.0 0.0 0.0
i
Jalisco
35.8 35.8 35.8
i
Estado de México
0.0 0.0 0.0
i
Michoacán
0.0 0.0 0.0
i
Morelos
0.0 0.0 0.0
i
Nayarit
0.0 0.0 0.0
i
Nuevo León
1,424.6 2,280.4 2,240.8
i
Oaxaca
0.0 0.0 0.0
i
Puebla
0.0 0.0 16.6
i
Querétaro
0.0 2.3 0.0
i
Quintana Roo
0.0 0.0 0.0
i
San Luis Potosí
0.0 0.0 0.0
i
Sinaloa
0.0 0.0 0.0
i
Sonora
48.9 46.0 48.2
i
Tabasco
0.0 0.0 0.0
i
Tamaulipas
1.6 0.6 0.0
i
Tlaxcala
0.0 0.0 0.0
i
Veracruz
2.8 2.6 0.0
i
Yucatán
1.2 0.9 0.0
i
Zacatecas
0.0 0.0 0.0
i
Mortgage loans
1,107.6 1,071.4 1,075.1
i
Consumption loans 3/
925.5 1,035.4 1,205.9
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0.0 0.0 0.0
i
+ External Sector
154.9 0.0 0.0
i
Canada
0.0 0.0 0.0
i
United States
0.0 0.0 0.0
i
Bahamas
0.0 0.0 0.0
i
Guyana
0.0 0.0 0.0
i
Chile
0.0 0.0 0.0
i
Cuba
154.9 0.0 0.0
i
Argentina
0.0 0.0 0.0
i
Spain
0.0 0.0 0.0
i
Netherlands
0.0 0.0 0.0
i
El Salvador
0.0 0.0 0.0
i
Brazil
0.0 0.0 0.0
i
Belize
0.0 0.0 0.0
i
United Kingdom
0.0 0.0 0.0
i
Other countries
0.0 0.0 0.0
i
+ Classified by economic sector and portfolio (I to X)
980,588.2 980,617.1 1,078,790.1
i
+ I. Farming, forestry and fishing sector
3,094.4 2,916.6 2,617.1
i
+ Total portfolio
3,094.4 2,916.6 2,617.1
i
Aguascalientes
0.0 0.0 0.0
i
Baja California
0.0 0.0 0.0
i
Baja California Sur
0.0 0.0 0.0
i
Campeche
0.0 0.0 0.0
i
Coahuila
0.0 0.0 0.0
i
Colima
0.0 0.0 0.0
i
Chiapas
0.0 0.0 0.0
i
Chihuahua
0.0 0.0 0.0
i
Ciudad de México
0.0 67.7 60.2
i
Durango
0.0 0.0 0.5
i
Guanajuato
9.6 11.1 15.9
i
Guerrero
0.0 0.0 0.0
i
Hidalgo
0.0 0.0 0.0
i
Jalisco
0.0 0.0 0.0
i
Estado de México
0.0 0.0 0.0
i
Michoacán
0.0 0.0 0.0
i
Morelos
4.0 1.8 14.8
i
Nayarit
0.0 0.0 0.0
i
Nuevo León
0.0 0.0 0.0
i
Oaxaca
0.0 0.0 0.0
i
Puebla
0.0 0.0 0.0
i
Querétaro
2.6 2.3 0.0
i
Quintana Roo
0.0 0.0 0.0
i
San Luis Potosí
1,527.0 1,442.9 1,411.2
i
Sinaloa
1,551.2 1,386.5 1,100.1
i