SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

- (CF830)
...

- (CF830)

Period: Oct-Dec 2003 - Jul-Sep 2018, Quarterly, Millions of Pesos, Nominal Stocks

Oct-Dec 2003 - Jul-Sep 2018

Quarterly

Millions of Pesos

Nominal Stocks

Export:

Analysis:

Consultar carrito de series My series (0)+ See all
Jan-Mar 2018 Apr-Jun 2018 Jul-Sep 2018
Credit granted by development bank 1/
Classified by state, economic sector and
portfolio (total, performing and non-performing).
North American Industry Classification System (NAICS)
Sum Currency (domestic currency and foreign currency)
- Nominal stocks in million of pesos
i
- Summary by portfolio (I to X)
957,464.0 980,588.2 980,617.1
i
+ Total portfolio (performing and non-performing from I to X)
957,464.0 980,588.2 980,617.1
i
+ Mexican Republic + External sector
957,464.0 980,588.2 980,617.1
i
+ Mexican Republic 2/
947,869.0 969,871.6 971,215.3
i
Aguascalientes
1,599.6 1,629.4 1,609.1
i
Baja California
16,633.6 17,372.0 17,021.1
i
Baja California Sur
2,418.6 2,507.5 3,650.2
i
Campeche
1,022.9 1,514.1 1,439.6
i
Coahuila
7,894.8 8,349.0 7,820.4
i
Colima
5,761.6 5,847.1 5,144.5
i
Chiapas
10,948.2 10,804.3 11,099.3
i
Chihuahua
8,083.4 8,178.7 8,117.0
i
Ciudad de México
522,673.7 535,192.9 533,273.4
i
Durango
2,229.9 2,231.3 2,116.9
i
Guanajuato
10,149.3 13,999.1 12,370.5
i
Guerrero
1,516.1 1,487.4 1,460.6
i
Hidalgo
2,574.4 2,973.2 2,879.8
i
Jalisco
23,765.8 30,051.4 29,346.9
i
Estado de México
22,492.4 22,575.3 20,157.1
i
Michoacán
13,249.7 13,586.1 14,107.4
i
Morelos
2,960.5 3,829.0 3,869.5
i
Nayarit
3,246.2 3,493.7 3,572.4
i
Nuevo León
108,813.3 107,397.7 103,573.4
i
Oaxaca
6,237.5 6,349.6 6,372.5
i
Puebla
11,252.0 11,356.4 11,105.5
i
Querétaro
4,071.2 4,434.7 4,763.2
i
Quintana Roo
15,178.1 16,320.5 16,051.2
i
San Luis Potosí
2,612.4 2,691.7 2,871.9
i
Sinaloa
10,866.9 11,246.8 10,993.2
i
Sonora
4,679.2 4,701.2 13,629.4
i
Tabasco
2,007.7 2,041.3 2,036.6
i
Tamaulipas
1,508.7 1,544.0 1,464.4
i
Tlaxcala
509.0 151.7 144.2
i
Veracruz
32,465.5 32,342.9 32,226.3
i
Yucatán
3,249.3 3,214.4 3,360.9
i
Zacatecas
3,495.7 3,485.4 3,521.8
i
Mortgage loans
13,300.4 13,200.8 13,280.0
i
Consumption loans 3/
41,865.7 42,670.7 43,357.3
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0.0 0.0 0.0
i
Other resident sectors 3/
26,535.8 21,100.3 23,407.8
i
+ External Sector
9,595.0 10,716.6 9,401.8
i
Canada
0.0 0.0 0.0
i
United States
5,906.3 5,920.7 5,625.8
i
Bahamas
0.0 0.0 0.0
i
Guyana
0.0 0.0 0.0
i
Chile
0.0 0.0 0.0
i
Cuba
193.8 154.9 106.2
i
Argentina
0.0 0.0 0.0
i
Spain
0.0 502.6 0.0
i
Netherlands
263.2 278.0 249.1
i
El Salvador
0.0 0.0 0.0
i
Brazil
0.0 0.0 0.0
i
Belize
0.0 0.0 0.0
i
United Kingdom
0.0 0.0 0.0
i
Other countries
3,231.7 3,860.4 3,420.7
i
+ Performing portfolio
945,656.6 967,129.4 968,115.2
i
+ Mexican Republic + External sector
945,656.6 967,129.4 968,115.2
i
+ Mexican Republic 2/
936,061.6 956,567.7 958,713.4
i
Aguascalientes
1,599.6 1,629.4 1,609.1
i
Baja California
16,633.3 17,371.6 17,020.4
i
Baja California Sur
2,418.6 2,507.5 3,650.2
i
Campeche
1,022.9 1,514.1 1,439.6
i
Coahuila
7,360.6 7,773.3 7,468.0
i
Colima
5,761.6 5,847.1 5,144.5
i
Chiapas
10,948.2 10,804.3 11,099.3
i
Chihuahua
8,083.4 8,178.7 8,117.0
i
Ciudad de México
514,725.7 526,013.1 525,600.0
i
Durango
2,229.9 2,231.3 2,116.9
i
Guanajuato
10,149.3 13,999.1 12,370.5
i
Guerrero
1,327.9 1,487.4 1,460.6
i
Hidalgo
2,574.4 2,973.2 2,879.8
i
Jalisco
23,724.6 30,015.6 29,311.1
i
Estado de México
22,492.2 22,575.3 20,157.1
i
Michoacán
13,249.7 13,586.1 14,107.4
i
Morelos
2,958.7 3,829.0 3,869.5
i
Nayarit
3,245.7 3,493.7 3,572.4
i
Nuevo León
107,486.7 105,973.1 101,293.0
i
Oaxaca
6,237.5 6,349.6 6,372.5
i
Puebla
11,252.0 11,356.4 11,105.5
i
Querétaro
4,071.2 4,434.7 4,760.8
i
Quintana Roo
15,178.1 16,320.5 16,051.2
i
San Luis Potosí
2,612.4 2,691.7 2,871.9
i
Sinaloa
10,865.7 11,246.8 10,993.2
i
Sonora
4,632.8 4,652.3 13,583.5
i
Tabasco
2,007.7 2,041.3 2,036.6
i
Tamaulipas
1,508.7 1,542.4 1,463.7
i
Tlaxcala
509.0 151.7 144.2
i
Veracruz
32,463.0 32,340.2 32,223.7
i
Yucatán
3,249.3 3,213.1 3,360.0
i
Zacatecas
3,495.7 3,485.4 3,521.8
i
Mortgage loans
12,218.1 12,093.2 12,208.6
i
Consumption loans 3/
41,231.6 41,745.1 42,321.9
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0.0 0.0 0.0
i
Other sectors 3/
26,535.8 21,100.3 23,407.8
i
+ External sector
9,595.0 10,561.7 9,401.8
i
Canada
0.0 0.0 0.0
i
United States
5,906.3 5,920.7 5,625.8
i
Bahamas
0.0 0.0 0.0
i
Guyana
0.0 0.0 0.0
i
Chile
0.0 0.0 0.0
i
Cuba
193.8 0.0 106.2
i
Argentina
0.0 0.0 0.0
i
Spain
0.0 502.6 0.0
i
Netherlands
263.2 278.0 249.1
i
El Salvador
0.0 0.0 0.0
i
Brazil
0.0 0.0 0.0
i
Belize
0.0 0.0 0.0
i
United Kingdom
0.0 0.0 0.0
i
Other countries
3,231.7 3,860.4 3,420.7
i
+ Non-performing portfolio
11,807.4 13,458.8 12,501.9
i
+ Mexican Republic + External sector
11,807.4 13,458.8 12,501.9
i
+ Mexican Republic 2/
11,807.4 13,303.9 12,501.9
i
Aguascalientes
0.0 0.0 0.0
i
Baja California
0.3 0.4 0.7
i
Baja California Sur
0.0 0.0 0.0
i
Campeche
0.0 0.0 0.0
i
Coahuila
534.2 575.7 352.4
i
Colima
0.0 0.0 0.0
i
Chiapas
0.0 0.0 0.0
i
Chihuahua
0.0 0.0 0.0
i
Ciudad de México
7,948.1 9,179.8 7,673.4
i
Durango
0.0 0.0 0.0
i
Guanajuato
0.0 0.0 0.0
i
Guerrero
188.1 0.0 0.0
i
Hidalgo
0.0 0.0 0.0
i
Jalisco
41.2 35.8 35.8
i
Estado de México
0.1 0.0 0.0
i
Michoacán
0.0 0.0 0.0
i
Morelos
1.7 0.0 0.0
i
Nayarit
0.5 0.0 0.0
i
Nuevo León
1,326.6 1,424.6 2,280.4
i
Oaxaca
0.0 0.0 0.0
i
Puebla
0.0 0.0 0.0
i
Querétaro
0.0 0.0 2.3
i
Quintana Roo
0.0 0.0 0.0
i
San Luis Potosí
0.0 0.0 0.0
i
Sinaloa
1.2 0.0 0.0
i
Sonora
46.3 48.9 46.0
i
Tabasco
0.0 0.0 0.0
i
Tamaulipas
0.0 1.6 0.6
i
Tlaxcala
0.0 0.0 0.0
i
Veracruz
2.6 2.8 2.6
i
Yucatán
0.0 1.2 0.9
i
Zacatecas
0.0 0.0 0.0
i
Mortgage loans
1,082.3 1,107.6 1,071.4
i
Consumption loans 3/
634.1 925.5 1,035.4
i
Line of statistical adjustment 3/ 4/
0.0 0.0 0.0
i
+ External Sector
0.0 154.9 0.0
i
Canada
0.0 0.0 0.0
i
United States
0.0 0.0 0.0
i
Bahamas
0.0 0.0 0.0
i
Guyana
0.0 0.0 0.0
i
Chile
0.0 0.0 0.0
i
Cuba
0.0 154.9 0.0
i
Argentina
0.0 0.0 0.0
i
Spain
0.0 0.0 0.0
i
Netherlands
0.0 0.0 0.0
i
El Salvador
0.0 0.0 0.0
i
Brazil
0.0 0.0 0.0
i
Belize
0.0 0.0 0.0
i
United Kingdom
0.0 0.0 0.0
i
Other countries
0.0 0.0 0.0
i
+ Classified by economic sector and portfolio (I to X)
957,464.0 980,588.2 980,617.1
i
+ I. Farming, forestry and fishing sector
2,863.4 3,094.4 2,916.6
i
+ Total portfolio
2,863.4 3,094.4 2,916.6
i
Aguascalientes
0.0 0.0 0.0
i
Baja California
0.0 0.0 0.0
i
Baja California Sur
0.0 0.0 0.0
i
Campeche
0.0 0.0 0.0
i
Coahuila
0.0 0.0 0.0
i
Colima
0.0 0.0 0.0
i
Chiapas
0.0 0.0 0.0
i
Chihuahua
0.0 0.0 0.0
i
Ciudad de México
0.0 0.0 67.7
i
Durango
0.3 0.0 0.0
i
Guanajuato
8.6 9.6 11.1
i
Guerrero
0.0 0.0 0.0
i
Hidalgo
0.0 0.0 0.0
i
Jalisco
0.0 0.0 0.0
i
Estado de México
0.0 0.0 0.0
i
Michoacán
8.0 0.0 0.0
i
Morelos
10.3 4.0 1.8
i
Nayarit
0.0 0.0 0.0
i
Nuevo León
0.0 0.0 0.0
i
Oaxaca
0.0 0.0 0.0
i
Puebla
0.0 0.0 0.0
i
Querétaro
1.6 2.6 2.3
i
Quintana Roo
0.0 0.0 0.0
i
San Luis Potosí
1,532.2 1,527.0 1,442.9
i
Sinaloa
1,302.3 1,551.2 1,386.5
i
Sonora